סדרה

המגילה השישית סיפורה ועולמה של מגילת העצמאות
זמין במחירים הבאים
רגיל ‪₪‬ 560.00 ‪₪‬ 560.00
אזרח ותיק 10% _ ‪₪‬ 504.00 ‪₪‬ 504.00
תושב חולון_ ‪₪‬ 476.00 ‪₪‬ 476.00